Logo instytucji samorządu

System weryfikacji predyspozycji zawodowych jako instrument pomocy osobom nieaktywnym zawodowo

Projekt Pilotażowy realizowany w ramach projektu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Stabilna praca - silna rodzina" finansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy.

Logo Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie
Plakat Dofinansowano ze środków rezerwy funduszu pracy projekt pilotażowy - System weryfikacji predyspozycji zawodowych jako instrument pomocy osobom nieaktywnym zawodowo

Projekt Pilotażowy pod nazwą: „System weryfikacji predyspozycji zawodowych jako instrument pomocy osobom nieaktywnym zawodowo” realizowany w ramach projektu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Stabilna praca – silna rodzina” finansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy

Cel ogólny: Optymalizacja mechanizmów pomocy osobom nieaktywnym zawodowo

Cele szczegółowe:

  • Skuteczna aktywizacja zawodowa niewykorzystanych zasobów pracy, w tym kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka, urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, okresie bierności zawodowej związanym z wychowaniem dzieci,

  • Zwiększenie mobilności zawodowej osób poszukujących zatrudnienia,

  • Intensyfikacja współpracy publicznych służb zatrudnienia z pracodawcami,

  • Wsparcie pracodawców w zatrudnieniu pracowników „szytych na miarę”,

  • Doskonalenie usługi poradnictwa zawodowego w planowaniu kariery zawodowej,

  • Wzmocnienie efektywności obecnie stosowanych form wsparcia,

  • Przywrócenie właściwego znaczenia etosu pracy,

  • Wypracowanie rozwiązań, które przyczynią się do poprawy sytuacji polskich rodzin,

  • Implementacja nowych rozwiązań do porządku prawnego.

Kwota Dofinansowania – 640 000,00 zł

Całkowita wartość projektu – 640 000,00 zł