Logo instytucji samorządu

System weryfikacji predyspozycji zawodowych jako instrument pomocy osobom nieaktywnym zawodowo

Projekt Pilotażowy realizowany w ramach projektu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Stabilna praca - silna rodzina" finansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy.

Logo Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
i
powiatowe urzędy pracy z województwa lubelskiego


oraz

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie
Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan"
Pracodawcy Ziemi Lubelskiej
Lubelskie Forum PracodawcówZAPRASZAJĄ

Osoby bezrobotne oraz Pracodawców

do udziału w testowym Projekcie pilotażowym

pn. System weryfikacji predyspozycji zawodowych jako instrument pomocy osobom nieaktywnym zawodowo,

realizowanym w ramach projektu „Stabilna praca – silna rodzina”
ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Dajemy Ci realny wpływ na tworzenie prawa – poprzez udział w Projekcie
przyczynisz się do wypracowania nowego instrumentu rynku pracy,
a w konsekwencji zmiany w systemie prawa.ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY:

w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie
ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin
testzawodu.wup.lublin.pl
testzawodu@wup.lublin.pl
lub pod numerem telefonu: 81 46 35 330
oraz
w miejskim/powiatowych urzędach pracy województwa lubelskiego

Uczestnik projektu, czyli zarejestrowana w pup osoba bezrobotna , dostanie pakiet korzyści tj.:
1. Usługa poradnictwa zawodowego
bezpłatna, w formie online lub stacjonarnej, przeprowadzona przez doświadczonych doradców zawodowych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie

2. Test zawodu „TZ”
Uczestnik projektu będzie obserwował zawód, który chciałby w przyszłości wykonywać w naturalnych warunkach pracy. TZ umożliwi zweryfikowanie predyspozycji do wykonywania danej pracy (zawodu). Zainteresowany wyborem danej profesji uzyska wiedzę, czy jego wyobrażenia o pracy w danym zawodzie pokrywają się z rzeczywistością i warunkami pracy. TZ umożliwi „testowanie" zarówno kandydata w naturalnych warunkach pracy, ale co istotniejsze, wyobrażenia kandydata o zawodzie.

3. Referencje
Po zrealizowaniu umowy Pracodawca przekazuje uczestnikowi referencje, które wskazują na posiadane predyspozycje do wykonywania danej pracy. Referencje uwiarygadniają CV w oczach przyszłego pracodawcy.

4. Praca – uczestnik Projektu „skojarzony” z wymarzonym Pracodawcą, ma szansę pozostać w zakładzie, w którym odbywał Test Zawodu KUPON

Korzyści dla Pracodawcy:
1. Premia pieniężna w wysokości 1000 zł.
Pracodawca otrzyma zwrot kosztów związanych z obecnością obserwatora do przedsiębiorstwa/zakładu. Istotnym celem Projektu implementującego Test Zawodu na rynek pracy jest także m.in. przywrócenie właściwego znaczenia etosu pracy. Służyć temu będzie m.in. pozytywny przykład pracodawców zaangażowanych w swoją pracę, czerpiących z niej korzyści, dbających o pracowników, ale i działających społecznie, bo biorących udział w testowaniu przyszłego, nowego instrumentu rynku pracy, tj. TESTU ZAWODU. Pracodawców zaangażowanych w realizację założeń projektu nagrodzimy tytułem Ambasadora.

2. „Pracownik szyty na miarę”:
W przypadku dopasowania wymagań Pracodawcy z predyspozycjami Uczestnika Projektu, bierzemy pod uwagę kontynuację ich współpracy już po zakończeniu Projektu.

3. Zmniejszenie kosztów wdrożenia pracownika do pracy (szkolenia), likwidacja kosztów rekrutacji pracowników, a tym samym wyższa produktywność firmy dzięki zastosowaniu Testu Zawodu.

4. Promocja firmy, usług Pracodawcy biorącego udział w Projekcie pilotażowym
Na zakończenie Pilotażu zakładamy opracowanie publikacji prezentującej zebrane doświadczenia, wywiady z testującymi Instrument oraz rekomendacje na przyszłość.
Publikacja zawierać będzie informacje o przedsiębiorcach zaangażowanych w stworzenie Testu Zawodu. Proponujemy promowanie firmy, usługi lub produktu w naszych publikacjach, mediach społecznościowych oraz na stronie testzawodu.wup.lublin.pl.