Logo instytucji samorządu

System weryfikacji predyspozycji zawodowych jako instrument pomocy osobom nieaktywnym zawodowo

Projekt Pilotażowy realizowany w ramach projektu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Stabilna praca - silna rodzina" finansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy.

Logo Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie

Korzyści dla Przedsiębiorcy!

z udziału w Projekcie pilotażowym pn. „System weryfikacji predyspozycji zawodowych jako instrument pomocy osobom nieaktywnym zawodowo”, którego celem jest optymalizacja mechanizmów pomocy osobom nieaktywnym zawodowo w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia.

  • Wpis na listę akredytowanych przedsiębiorstw przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie do Projektu pilotażowego.
  • Premia za przyjęcie Obserwatora realizującego KUPON na Test Zawodu w swoim przedsiębiorstwie związaną z obecnością obserwatora w wysokości 1000 zł, za poświęcenie 5-ciu dni na pokazanie Uczestnikowi Projektu pracy w Twojej firmie.
  • Zdobędziesz „Pracownika szytego na miarę”.
  • Zmniejszenie kosztów wdrożenia pracownika do pracy (szkolenia).
  • Likwidacja kosztów rekrutacji pracowników, a tym samym wyższą produktywność firmy dzięki zastosowaniu Testu Zawodu.
  • Promocja firmy i usług Pracodawcy biorącego udział w Projekcie pilotażowym w naszych publikacjach, na stronie internetowej i mediach społecznościowych.
  • Tytuł Ambasadora Projektu.