Logo instytucji samorządu

System weryfikacji predyspozycji zawodowych jako instrument pomocy osobom nieaktywnym zawodowo

Projekt Pilotażowy realizowany w ramach projektu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Stabilna praca - silna rodzina" finansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy.

Logo Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie

Lider projektu – Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Podmioty uczestniczące w realizacji projektu pilotażowego – Partnerzy:

  • Powiatowe/Miejskie Urzędy Pracy województwa lubelskiego,
  • Organizacje pracodawców:
    • Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie
    • Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan”
    • Pracodawcy Ziemi Lubelskiej
    • Lubelskie Forum Pracodawców