Logo instytucji samorządu

System weryfikacji predyspozycji zawodowych jako instrument pomocy osobom nieaktywnym zawodowo

Projekt Pilotażowy realizowany w ramach projektu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Stabilna praca - silna rodzina" finansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy.

Logo Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie

Korzyści dla bezrobotnego!

z udziału w Projekcie pilotażowym pn. „System weryfikacji predyspozycji zawodowych jako instrument pomocy osobom nieaktywnym zawodowo”, którego celem jest optymalizacja mechanizmów pomocy osobom nieaktywnym zawodowo w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia.

  • Bezpłatna, profesjonalna usługa poradnictwa zawodowego.
  • Darmowy KUPON na Test Zawodu! czyli możliwość sprawdzenia swoich możliwości u przyszłego Pracodawcy.
  • Aktywizacja zawodowa, w tym kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka, urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, okresie bierności zawodowej związanym z wychowaniem dzieci.
  • Uzyskanie referencji.
  • Uzyskanie pracy.